Avspark for bredt samarbeid i Osloregionen

4. november ble første fase av Osloregionens nye profileringsprosjekt lansert. Målet er å styrke osloregionens internasjonale posisjon. For å sikre en solid profileringsstrategi, inviterer initiativtakerne til idedugnad med regionens innbyggere.

OSLO 20141104Oslo regionen - KonferanseFoto: nyebilder.no

– Vi er, sier mange undersøkelser, en av de beste storbyregionene i verden, men altfor få vet dette. Dette kunnskapsgapet må vi gjøre noe med. Vi trenger derfor en ny plan for å tiltrekke oss talenter, investeringer, og styrke mulighetene for internasjonalt samarbeid. Det vil gi regional stolthet og en felles identitet, forteller Øyvind Såtvedt, direktør for samarbeidsalliansen Osloregionen som styrer profileringsprosjektet sammen med Oslo Business Region.

– Vi har lagt grunnlaget for prosjektet i snart et år, og vi har allerede lyttet til mange råd. Nå går vi inn i en ny fase hvor vi går ut og spør regionens innbyggere om deres innspill og ideer, påpeker Såtvedt.

OSLO 20141104Oslo regionen - KonferanseFoto: nyebilder.no
Øyvind Såtvedt, direktør for Samarbeidsalliansen Osloregionen

Profileringsstrategien vil presenteres for regionens 75 kommuner og 4 fylkeskommuner i første kvartal 2015. Startskuddet for selve profileringsarbeidet går i 2016, og vil være et langsiktig arbeid.

Involverer bredt for å mobilisere

Samarbeidsprosjektet #ProjectOsloRegion skal i første fase involvere identitetsbærere i regionens kommuner, næringsliv, kunnskapsorganisasjoner og frivillige organisasjoner.

– Vi har mye å lære fra eksperter og andre regioners erfaringer. For hvordan skal vi i Osloregionen gå frem for å bli mer synlig internasjonalt i den intense kampen om globale talenter? Det vet vi ikke. Ikke ennå, innledet byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland under dagens seminar på Rådhuset.

– Nå går vi ut bredt for å samle inn ideer til hvilken historie vi skal fortelle om Osloregionen internasjonalt. Vi har hatt en studentkonkurranse, og i tillegg til regionale workshops og undersøkelser åpner vi nå for deltagelse gjennom sosiale medier. Vi håper alle interesserte vil dele sine tanker med oss, uttaler Såtvedt.

Fredrik Winther, director Oslo Business Region
Fredrik Winther, director Oslo Business Region

Flere norske næringslivsaktører støtter profileringsprosjektet, og er involvert i utviklingen av strategien. Under lanseringen 4. november presenterte blant annet direktør for Subsea Valley, Preben Strøm, markedsdirektør for OSL, Knut Stabæk og adm.dir for Visit Oslo, Bente Holm sine behov for en internasjonal og samkjørt Osloregion.

Knut Stabæk of OSL
Knut Stabæk, direktør for OSL 

– Vi må forstå at vi ikke lenger konkurrerer innad i Osloregionen. Vi konkurrerer mot resten av verden. Derfor er vi avhengige av å fange talenter, og skape miljøer som tiltrekker flere. Vi må ut i verden og fortelle historien om Osloregionen. Det vil vi gjerne bli med på, sier Preben Strøm.

Preben Strøm of Subsea Valley
Preben Strøm, direktør for Subsea Valley

– Vi i Visit Oslo ser stor verdi i å utvikle én helhetlig profileringsstrategi. Vi vil forbi profileringen av fjord og fjell, og gleder oss til å samarbeide med næringene i regionen. Prosjektet vil gjøre det lettere å prioritere hva vi skal fortelle, og hvem vi skal snakke med, forteller Holm.

Bente Holm of Visit Oslo
Bente Holm, Direktør for Visit Oslo

Internasjonale perspektiver

Under tirsdagens seminar og lansering fikk deltakerne også høre internasjonale perspektiver på Osloregionens profileringsstrategi.

– Det handler om tilhørighet, og Oslo er forskjellige ting for forskjellige personer. Alle disse oppfatningene tilsammen utgjør et steds identitet, og det er når du spør de involverte hva Oslo er for dem, at du vil få det totale bildet av hva Oslo er og hvilken historie som må fortelles, sier Paul Iske, grunnlegger og formann for Netherlands International Insitute for Serious Optimism.

OSLO 20141104 Oslo regionen - Konferanse Foto: nyebilder.no
Paul Iske forklarer hvordan ulike perspektiver utgjør helheten

Martin Boisen, grunnlegger av Phønix, the international place branding panel, vektla også involvering, men advarte mot å bli for brede:

– Alle må inkluderes i prosessen, også de som ikke er så positive. Men budskapet må spisses, for den gylne middelvei betyr at ingen blir støtt, men ingen blir heller fornøyde. Dere må vite hvor dere vil. Aldri glem at grunnen til at dere vil gjøre dette er av kjærlighet til stedet, og et ønske om å gjøre det bedre for alle.

Martin Boisen of Phønix
Martin Boisen, formann for Phønix, The International Place Branding Panel

Redaktør i Monocle Tyler Brûlé, som har samarbeidet med Oslo Business Region om å lage Monocles Oslo City Survey, presenterte også en lang liste over hvilke trekk som gjør en by attraktiv, blant annet miljøer der folk kan møtes og starte nye bedrifter.

– Mathallen på Vulkan i Oslo er et av de beste eksemplene vi har sett på dette i hele verden. Der kan entreprenører få teste ut sine idéer i et allerede etablert miljø. De beste byene skaper møtesteder.

Tyler Brûlé, redaktør for Monocle
 

Studentbidrag skal gi retning

Som en del av involveringsprosessen i prosjektet, har #ProjectOsloRegion arrangert en studentkonkurranse. Under tirsdagens kick-off ble vinneren «OpenCapital: Oslo» presentert, sammen med det andre finalebidraget “Competent Co-Creativity”, presentert av Ida Skjefstad (Emergence School of Leadership) og Philip Dixon Sandberg (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet).

Begge bidragene ble ansett som svært solide, og vil bli brukt som innspill til den videre prosessen. Juryen trakk imidlertid frem vinnerbidragets fokus på bred involvering.

– Det å vinne er en veldig god følelse. Vi var veldig nervøse før de annonserte vinneren, og vi er veldig glade nå, sier studentene Michael Eriksson (UiO), Thomas Borge (UiO) og Jostein Granås (BI) etter kåringen.

Vinnerene sammen med Simen Staalnacke, Olav Selvaag, Martin Boisen og næringsbyråd Anne Siri Koksrud Bekkelund fra juryen.
 

Åpenhet og demokrati vil være drivkraften bak regionens verdiskapning i fremtiden. Det blir veldig spennende å bli med i utviklingen av regionsprosjektet, poengterer Eriksson.

– Prosjektet skal sikre god kommunikasjon av Osloregionen til hele verden. Bred involvering er kjernen i prosjektet, og derfor ble dette bidraget en naturlig vinner. Vi gleder oss å få flere innspill fra regionens innbyggere, avslutter Øyvind Såtvedt.

Alle foto: Arash Nejad

OSLO 20141104Oslo regionen - KonferanseFoto: nyebilder.no
Byrådsleder Stian Berger Røsland

Programmet for seminaret finner du her.

Studentbidragene finner du her.