Internasjonalt blikk på Osloregionen

Monocle films – Oslo

I forbindelse med Monocle City Survey prosjektet har Monocle laget en visuell godbit om Oslo.

 

The next supermodel

«Politikere fra både høyre og venstre kan lære av de nordiske landene.»

The next supermodel

The Good Country Index

The Good Country Index måler hvor mye hvert land bidrar med til denne jorden og menneskeligheten. Hvor mye Norge bidrar med finner du her.

The Good Country Index

Monocle City Survey

16. oktober ble Oslo City Survey publisert i Monocle. Dette er bestilt av Oslo Business Region og har vært et testprosjekt på privat-offentlig samarbeid for internasjonal kommunikasjon. Oslo Business Region er det offentlige selskapet som i dag har mandatet å profilere Oslo internasjonalt. I sammenheng med profileringsstrategien til Osloregionen som nå er under utarbeidelse, vil dette være et blikk fra utsiden og legges til i en internasjonal mediaanalyse.

Screen Shot 2014-10-16 at 12.43.40 PM

Norge og Osloregionen i internasjonale rangeringer – Posisjoneringen av Oslo som startupsted

IKT-Norge har gjennomført en internasjonal undersøkelse som for å få et inntrykk av hvordan bl.a. gründere innenfor IKT ser på Oslo som sted å starte virksomhet. Helt til slutt i rapporten summeres forslag til forbedringer som kom inn gjennom undersøkelsen. Et spørsmål dreide seg om hva respondentene assosierte med Oslo/Norge. Hele dette svaret kan du lese her.

Screen Shot 2014-12-01 at 11.29.41 AM

The Nation Brand Index

Nordmenn blir oppfattet som ærlige, dyktige og hardtarbeidende i en ny internasjonal omdømmeundersøkelse. Norge blir plassert som nummer 13 av de 50 landene som er inkludert i undersøkelsen.

Screen Shot 2014-11-13 at 12.29.30 PM

FNs Levekårsundersøkelse/ UN Human Development Index

Norge rangeres som nummer én i FNs levekårsundersøkelse. Analysen baserer seg på Human Development Index, som er et mål på et lands levestandard, samt økonomiske og sosiale utvikling. Den måler forventet levealder, utdanning og BNP per innbygger.

Screen Shot 2014-11-12 at 4.30.58 PM

24/7 Wall Street review of the UN HDI top 10

24/7 Wall Street har vurdert de ti øverste og ti nederste landene i FNs levekårsundersøkelse.

Screen Shot 2014-11-12 at 4.29.26 PM

2014 Country RepTrack

The Reputation Institute har rangert de 55 landene i verden med best omdømme, og Norge plasseres som nummer 6.

Screen Shot 2014-10-20 at 6.06.28 PM

Storbyers attraktivitet på internasjonal arbeidskraft/ Decoding Global Talent

Boston Consulting Group har gjennomført en undersøkelse med 200 000 respondenter om hvilke storbyer den internasjonale arbeidskraften finner mest attraktive. Oslo havner i denne undersøkelsen på 22. plass. Stockholm er på plass 19, mens København er nede på plass 28. 2,1 % av respondentene svarte at de ville vurdere Oslo som et sted å jobbe utenlands.

Martin Prosperity Institute Ranking Global Cities

Oslo ble i 2013 rangert som nummer tre i verden når det kom til økonomisk og kulturell utvikling, utført av internasjonalt anerkjente Martin Prosperity Institute. Tilgang til teknologi, toleranse og talent er de avgjørende kategoriene i denne undersøkelsen.

IESE Cities in Motion Index

Oslo rangeres som nummer 10 i den spanske IESE Business Schools Cities in Motion Index over de smarteste byene i verden. Undersøkelsen rangerer 153 byer basert på 50 indikatorer i 10 ulike kategorier. Oslo er den eneste skandinaviske byen på topp 10. Undersøkelsen indikerer at Oslo har lengst igjen å gå internasjonal markering.

 

Verdensbankens oversikt over verdens rikeste land

Norge havner på andre plass i den siste årlige oversikten over verdens rikeste land, etter BNP per innbygger.

Verdensbankens Ease of doing business- rangering

Norge ble nylig vurdert som nummer 6 i Verdensbankens rangering over hvor enkelt det er å gjøre business i landet.

Screen Shot 2014-11-12 at 5.19.39 PM

En E24-artikkel om Norges nye plassering over USA finner du her.

  Screen Shot 2014-11-12 at 5.22.54 PM

Verdens Økonomiske Forum

The World Economic Forum Global Competitiveness Report rangerer Norge som number 11 i 2013-2014-utgaven av Growth Competitiveness Index. Rangeringen baseres på offentlig data og en spørreundersøkelse av over 11 000 forretningsledere.

Screen Shot 2014-11-12 at 5.24.23 PM

IMD World Competitiveness Scoreboard

IMD rangerer Norge som nummer 10 på 2014-utgaven av World Competitiveness Scoreboard.

Screen Shot 2014-11-12 at 5.26.10 PM

The Economist Intelligence Unit Liveability Index

I denne Indexen ligger Oslo på nummer 24. Poeng gis etter fem kategorier: stabilitet, helsevesen, kultur og miljø, utdanning og infrastruktur.

World University Ranking (Shanghai ranking)

Universitetet i Oslo ligger på 69. plass av 500 i universitetsrangeringen Academic World University Ranking (Shanghairanking) Med dette resultatet plasserer UiO seg godt blant verdens én prosent beste universiteter.

Screen Shot 2014-11-12 at 5.29.25 PM

U-Multirank

U-multirank er EUs nye universitetsrangering, og ble lansert i mai 2014. 11 norske universiteter og høyskoler er med i rangeringen. Osloregionen er representert gjennom Universitetet i Oslo, Høyskolen i Oslo og Akershus, Høyskolen i Telemark, Kunsthøyskolen i Oslo og Norges Idrettshøgskole. U-Multirank er utviklet for å kunne sammenlikne mer enn 800 institusjoner på ulike kriterier som fagfelt, gjennomføringsgrad, etc. Derfor finnes ingen liste over total ranking, men de enkelte institusjonene har blitt bedømt på ulike felter.

Screen Shot 2014-11-12 at 5.31.34 PM

 

En artikkel i Dagens Næringsliv om undersøkelsen finner du her.

Screen Shot 2014-11-12 at 5.33.12 PM

Rangering av Europas flyplasser

Sleeping in Airports har rangert Europas flyplasser, og OSL Gardermoen havner på en 10. plass.

Screen Shot 2014-11-12 at 5.42.36 PM

Pressefrihet/Press freedom

Freedom House har analysert pressefriheten globalt, og der deler Norge førsteplassen med Nederland og Sverige. Hele rapporten om pressefrihet finner du her.

I Reportere Uten Grensers World Press Freedom Index 2014 ligger Norge på tredjeplass, etter Finland og Nederland. Hele World Press Freedom Index 2014 finner du her.

Screen Shot 2014-11-12 at 5.35.54 PM