Internasjonal benchmark studie av Oslo

Copyright Oslo Business Region, Oslo Regionen og Oslo Kommune

”Internasjonal benchmark undersøkelse av Oslo” Januar 2015.

Greg Clark og Tim Moonen i «The Business Of Cities» har utført en grundig analyse på over 50 globale benchmarks på jakt etter hvordan Oslo oppfattes fra utsiden. Dette dokumentet er ett av de viktigste innspillene til vårt strategiarbeid og avdekker hvordan utenforstående oppfatter Oslo i dag.

Greg Clark er også deltaker i Advisory Board for #ProjectOsloRegion.

Business friendlinessCompetencies and knowledgeWork-life balance