Dybdeintervjuer

Som en del av involveringsprosessen har #ProjectOsloRegion foretatt en rekke dybdeintervjuer med flere viktige aktører i regionen. Referatene publiseres fortløpende.

Intervjuguide

 

Referat Knut Olav Åmås – Referat Berit Svendsen – Referat Øyvind Hasaas

Referat Rune Bjerke – Referat Thor Gjermund Eriksen – Referat Rolv Erik Ryssdal

Referat Olav Selvaag – Referat Torger Reve – Referat Stian Berger Røsland

Referat Morten Dæhlen – Referat Kari T. Jensen – Referat Bente Holm

Referat Steinar Mejlander-Larsen og Kjetil Faldmark Larsen – Referat Per Morten Hoff

Study-33