Om Prosjektet

Vi ønsker å publisere så mye som mulig om prosjektet og hvordan vi jobber, slik at alle som ønsker kan få innsikt i #ProjectOsloRegion.

#ProjectOsloRegion

Her kan du lese om prosjektet, hvorfor det er viktig, hvordan vi planlegger å gjøre det, så vel som mål for strategien.

Videopresentasjon

For å enklere forklare hva #ProjectOsloRegion er, og hvorfor det er viktig, har vi laget en kort videopresentasjon.

Prosjektorganisering

Her få du full innsikt i hvordan prosjektorganisasjonen er bygget opp samt over de involvert.

URBACT

En av våre partnere gjennom prosjektet er URBACT. De hjelper byer med å samarbeide og dele gode praksiser og erfaringer med alle profesjonelle som er involvert i byutviklingspolitikk over hele Europa. Gjennom URBACT har vi funnet noen svært interessante dokumenter som kan leses her.

Byer til inspirasjon

Gjennom prosjektet har vi sett på andre byer for inspirasjon til prosessen og strategiarbeidet.

Regionale strategier

Som en del av researchen til vår strategi ser vi på andre strategier fra virksomheter i regionen som en del av vår kildematerialet.

Nasjonalt blikk på Osloregionen

Vi benytter artikler og andre ressurser som gir et nasjonalt syn på Osloregionen som innspill til prosessen.

Internasjonalt blikk på Osloregionen

Internasjonale undersøkelser, studier, indekser og analyser vil være viktige innspill til prosessen. Dette for å kunne identifise hvordan vi kan endre oppfattningen av Osloregionen internasjonalt.