Prosjektorganisering

Organiseringen av prosjektet er delt inn i følgende deler, som du kan lese mer om her.

Prosjektets initiativtakere

Oslo kommune ved Oslo Business Region og Samarbeidsalliansen Osloregionen styrer sammen #ProjectOsloRegion.

Styringsgruppe

Styringsgruppa har overoppsyn med at prosjektgruppa følger intensjonene, handlingsplanene, budsjett og regnskap som  bestemt for prosjektet.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen er den operative ledelsen for prosjektet, og består av medlemmer fra Oslo Business Region og Samarbeidsalliansen Osloregionen.

Advisory board

Advisory board består av nasjonale og internasjonale personer med faglig ekspertise knyttet til profilering og markedsføring, og gi faglige innspill til prosjektgjennomføringen.

Local support group

Gruppen består av representanter fra Oslo Kommune, Samarbeidsalliansen Osloregionen, Oslo Business Region og Visit Oslo. De skal bistå med rådgivning og faglige innspill til prosjektgruppen, og bidra til lokal forankring og kommunikasjon.

Eksterne konsultenter 

Prosjektet har knyttet til seg fire eksterne konsulentbyråer, som bidrar med interessentanalyse, prosessfasilitering, strategiformulering og PR- og mediastrategi.

Organisasjonskart