Advisory Board

Advisoy board skal bestå av personer med faglig ekspertise knyttet til profilering og markedsføring.

Advisory Board skal:

Gi faglige innspill til prosjektgjennomføringen med vekt på organisering, involveringsprosess, kommunikasjon og markedsføring, og de fire hovedleveransene:

  1. Profileringsstrategi
  2. Handlingsplan
  3. Fremtidig organisering
  4. Gi råd til prosjektgruppen og styringsgruppen

Rådet er satt sammen av internasjonale og nasjonale eksperter med bred erfaring fra liknende prosjekter:

Advisory board