The Oslo perception survey

Over 450 deltakere i Oslo-regionen besvarte en rekke spørsmål gjennom en undersøkelse i januar 2015. Dette er resultatet analyse av Martin Boisen. Boisen er grunnlegger av Phønix place branding bord, eier av Boisen, og professor ved Groningen universitet. Et veldig interessant dokument.

Inside-Out-Analysis