Den internasjonale profileringsstrategien for Osloregionen

Styringsgruppen for #ProjectOsloRegion besluttet den 2. mars å oversende forslaget til den internasjonale profileringsstrategien for Osloregionen til videre behandling i Oslo kommune og Samarbeidsalliansen Osloregionen. Strategien skal nå blant annet på høring til Oslo kommune og de 81 andre medlemskommunene og –fylkeskommunene i Samarbeidsalliansen Osloregionen.

Les forslaget til profileringsstrategi for Osloregionen på norsk her (bare del 1).               Dersom du ønsker å lese den i sin helehet kan det gjøres på engelsk her (del 1 og 2).

oslobusinessregion_24588555595(1)