Involveringsprosessen

Vi ønsker at offentligheten skal ha fullt innsyn i hvordan vi jobber. På denne siden legger vi ut all relevant informasjon om prosessen med utarbeidelse av en internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen.

Gambit – stakeholderanalyse av Osloregionen

Gambit har utført en stakeholderanalyse av Osloregionen for #ProjectOsloRegion, som en del av planleggingen av involveringsprosessen. Mer informasjon om analysen finner du her.

Bisnode – verdiskapingsanalyse av Osloregionen

Bisnode har utført en næringslivsanalyse hvor de har laget en veldig fin oversikt over de inviterte og involverte i prosjektet. Dette har de gjort ved å se på deres verdiskaping samt balanserte mellom kapital og sysselsetting.

Kreab – beskrivelse av involveringsprosessen

Kreab har bistått #ProjectOsloRegion med å planlegge involveringsprosessen, presentasjon av prosessen finner du her.

#ProjectOsloRegion – studentkonkurranse

Som en delt av involveringprosessen arrangerte #ProjectOsloRegion en studentkonkurranse hvor alle studenter i Osloregionen ble invitert til å bidra. Vinnerbidraget og finalebidraget finner du her.

Dybdeintervju

#ProjectOsloRegion har foretatt en rekke dybdeintervjuer med flere viktige aktører i regionen i forbindelse med involveringsprosessen. Referatene publiseres fortløpende.

#ProjectOsloRegion – stakeholder workshops

Vi mener at aktørene i regionen har kunnskap som er viktig når vi skal utarbeide strategien. Derfor ønsker vi å høre deres meninger ved å holde en serie av workshoper i regionen. Referater fra workshopene vil bli publisert fortløpende.

#ProjectOsloRegion – lanseringsseminar og presentasjoner

4. november arrangerte #ProjectOsloRegion et lukket faglig seminar om «Importance of International City Branding» i Oslo rådhus. Samtidig markerte vi start- og involverings fasen på prosjektet. Les mer om det her samt se programmet. Presentasjoner gitt ved vårt seminar vil publiseres fortløpende, med forbehold at vi får tillatelse.

Geelmuyden Kiese – PR – og kommunikajsonsstrategi

Geelmuyden Kiese er ansvarlig for PR- og kommunikasjonsstrategien for #ProjectOsloRegion. Et sammendrag av denne strategien finner du her.

#ProjectOsloRegion – nyhetsbrev

Vi ønsker  å informere alle involverte om prosessen for utviklingen av den internasjonale profileringsstrategien. Vi har derfor sendt ut noen nyhetsbrev gjennom prosjektperioden. Vi vil publisere alle nyhetsbrev i sin helhet fortløpende her.