Gambit – stakeholderanalyse av Osloregionen

Gambit har utført en stakeholderanalyse av Osloregionen for #ProjectOsloRegion.

Dette er en rasjonalisert vurdering fra Gambit av de aller viktigste næringsrepresentanter og -organisasjoner i regionen. Den brukes som referanse i det videre arbeidet med å finne organisasjoner og personer vi vil involvere i prosjektet.

Videre på dette bidraget fra Gambit gis det innspill fra prosjektets local support group, der alle regionsråd  i Osloregionen er involvert, samt fra advisory board, styringsgruppen og prosjektgruppa. Samlet har disse et omfattende nettverk. I tillegg er de øvrige konsulentbyråene bedt om å komme med innspill fra sine spesialfelt og nettverk. Anbefalinger til potensielle nye aktører fanges også opp gjennom workshops, intervjuer og møter i forbindelse med prosjektet.

Hele rapporten finner du her:

Screen Shot 2014-12-16 at 3.07.34 PM