Referansedokumenter

Referanser brukt i strategidokumentet. Gjør oppmerksom på at de er på ulike språk.

Del 1 #ProjectOsloRegion THE OSLO REGION BRAND MANAGEMENT STRATEGY, the strategy

Martin Boisen – The do´s and dont´s of place branding

Del 2 #ProjectOsloRegion THE OSLO REGION BRAND MANAGEMENT STRATEGY, the background and building blocks

2015-TØI-rapporten – Areal- og transportutvikling i Osloregionen – faktagrunnlag
Styringsutfordringer i Osloregionen
Regjeringen.no – Storbymeldingen
Regjeringen.no – Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion — Hovedstadsmeldingen

Plansamarbeidet.no

Regjeringen.no – kommunereform.no

X

The leading maritime capitals of the world

Drammen.no –  Norges største næringsklynge i rekordfart!

Osloregionen – Et næringsliv basert på kunnskap

Regjeringen.no – Higher education

Omdømmebarometeret 2013- OSLOREGIONEN

Kunnskapsstrategi for Oslo 2014-17

Næringsstrategi 2014-2024 – Kongsberg kommune

OECD environmental outlook to 2050- The Consequences of Inaction. Key Facts and Figures

X

Place-based leadership in a global era

State of the World´s Cities 2012/2013, Prosperity of Cities

GfK Public Affairs & Corporate Communications The Anholt-GfK Roper Nation Brands IndexSM 2014 Report

Inside-Out analysis – Oslo perception survey

An outside in view of Oslo- Oslo’s international benchmark performance