Stakkars oss–frokost: Oslo-hvordan står det til?

Som en del av sideprogrammet til utstillingen ”Stakkars oss som bor i Oslo” på Doga, arrangerte Oslo Business Region en stakkars oss–frokost: Tema: Oslo-hvordan står det til?

For hvordan står det egentlig til med Oslo? Storbyer verden over kjemper om oppmerksomheten for å tiltrekke seg talenter, reisende, investorer og bedrifter. Ved frokostseminaret ble blikket rettet ut forbi norske grenser og norsk by-angst. Hvordan oppfattes Oslo av verden?

Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring, startet morgenen med å fortelle om viktigheten med å profilere Osloregionen. Fredrik Winter, daglig leder ved Oslo Business Region, presenterte en av #ProjectOsloRegion´s viktigste analyser av Oslos attraktivitet, Oslo sett med internasjonale øyne. Med dette understreket han det som Hallstein Bjerke tidligere fortalte, at Oslos attraktivitet er alt for lite kjent utenfor landets grenser og at dette må vi gjøre noe med.

BjerckeFredrik.Doga_0377Martin Boisen, eier av BOISEN og grunnlegger av Phønix: «The International Place Branding Panel», samt en av ekspertene som har jobbet med #ProjectOsloregion, gav publikum et innblikk i hva som ligger bak uttrykket ”every place is a brand” og ”actions speaks louder than logos”.boisenGjennom seminaret fortalte de norske foredragsholderne om spennende ting som skjer nå, og hva vi har i vente. Vi ser bort fra logos og er i gang med action. Bente Holm, adm.dir i VisitOSLO, stilte spørsmålet ”Tør vi å sette kultur foran natur, eller tør vi å la være?” Holm avsluttet frokostseminaret med ”Oslo – Europas mest attraktive arrangement – og kulturby i fremtiden – Det beste ligger foran oss.”ingen.troll.dogaPublikumDersom du ønsker å lese mer om denne frokosten kan du gå inn på Doga sine nettsider.