Strategi Arkiv

Oppsumering og involveringstall 

Internasjonal benchmark studie av Oslo

Greg Clark og Tim Moonen i «The Business Of Cities» har utført en grundig analyse på over 50 globale benchmarks på jakt etter hvordan Oslo oppfattes fra utsiden. Dette dokumentet er ett av de viktigste innspillene til vårt strategiarbeid og avdekker hvordan utenforstående oppfatter Oslo i dag.

The Oslo perception survey

Over 450 deltakere i Oslo-regionen besvarte en rekke spørsmål gjennom en undersøkelse i januar 2015. Dette er resultatet analysert av Martin Boisen.

Sitater fra dybdeintervjuer

Her kan du se noen sistater fra dybdeintervjuene.

Oslo SWOT: workshop innspill

Fra alle innspillene vi har fått gjennom workshopene har vi satt opp en SWOT av Oslo.

Oslo is: workshop innspill

Vi har samlet de mest brukte ordene fra alle workshop referatene, her er resultatet. Les dokumentet for å se hva de som har bidrat mener at Oslo er under ulike kategorier.

Regionale strategi referanser

Andre by referanser

Media referanser