#ProjectOsloRegion

Osloregionen skal bli mer synlig internasjonalt.

Osloregionen er en av verdens beste storbyregioner. Vi skårer høyt på en rekke internasjonale sammenligninger. Vi er også den hovedstadsregionen i Europa med størst vekst. Flere undersøkelser viser imidlertid at dette er lite kjent. Om vi forblir like ukjente som i dag også i fremtiden, kan det føre til at vi går glipp av de beste internasjonale talentene, investeringer, bedriftsetableringer og besøkende.

Osloregionen og Oslo Business Region skal nå lage en internasjonal profileringsstrategi for å synliggjøre Osloregionens unike kvaliteter og verdier. Bak prosjektet står dermed Oslo kommune, samt ytterligere 75 kommuner og fire fylkeskommuner som alle regner seg som en del av Osloregionen.

– Enkeltaktører i vår region har holdt på med stedsbasert internasjonal markedsføring også tidligere. En utfordring har vært at disse har vært lite koordinert og at effekten dermed ikke er blitt god nok. Nå ønsker vi for første gang å lage en felles strategi, som inkluderer både næringsliv og offentlige aktører, sier Øyvind Såtvedt, som er prosjektleder for prosjektet.

For at strategien skal være relevant og treffsikker, vil prosjektet bl.a. involvere representanter for næringsliv, kulturliv, akademia, kulturliv og kommuner og fylker i regionen for å kartlegge hvilken nytte aktørene kan ha av en bedre internasjonal posisjon for regionen. Befolkningen i regionen vil også bli involvert, bl.a. gjennom sosiale medier. Prosjektet har trukket til seg eksperter fra både inn- og utland som bistår i arbeidet.

– Vi er opptatt av å lære av erfaringene til andre storbyregioner som har holdt på med dette lenge. Vi er også opptatt av å bygge på kunnskapen til bedrifter næringsnettverk og andre som har arbeidet med å markedsføre regionen som en del av sine internasjonale strategier. En viktig samarbeidspartner er f.eks. reiselivsnæringen, som bl.a. er representert i prosjektet gjennom Visit Oslo, sier Såtvedt.

Strategien skal ikke munne ut i et felles slagord eller en logo, men skal definere viktige internasjonale målgrupper for regionen, viktige verdier og historier som kan bidra til å formidle Osloregionens kvaliteter, og konkrete tiltak som kan bidra til å styrke regionens posisjon på viktige områder. Strategien vil dessuten beskrive en modell for organisering og finansiering av et langsiktig arbeid for å styrke Osloregionens internasjonale posisjon.

Strategien vil foreligge i begynnelsen av 2015.

Mer om prosjektets organisering finner du her.

Oslo-2